Om oss

Release Säkerhetsteknik AB


En kort beskrivning om företaget

Release Säkerhetsteknik AB erbjuder helhetslösningar inom passerkontroll, inbrottslarm, kameraövervakning, samt integrerade system.


Målsättningen är att kunderna ska känna sig trygga med sin anläggning och att vid behov kunna expandera i den, utan att drabbas av stora kostnader för att byta ut hela system.


Samarbete med ett flertal larmcentraler bidrager också till att kunden ska känna sig helt säker.


Vi erbjuder även service och support, så att anläggningarna håller en hög säkerhetsnivå under hela dess livslängd.


Utöver installation och service erbjuder vi även konsulttjänster inom projektledning och dokumentering av teletekniska anläggningar.


Copyright © All Rights Reserved Release Säkerhetsteknik AB.